Friday, August 15, 2008

Jom Makan Durian

Satu usaha murni telah dilakukan oleh Pusat Khidmat Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) untuk membantu menjana ekonomi bekas-bekas penagih dengan cara mengadakan program "Jom Makan Durian". Tujuan mengadakan program ini adalah untuk menggalakkan bekas-bekas penagih untuk berniaga disamping memberi peluang kepada mereka untuk mengubah kehidupan mereka untuk menjadi lebih bermakna.

Dalam program ini, mereka dapat berkongsi pengalaman serta buah fikiran melalui program "Gain, Pain and Sharing" dimana bekas penagih yang telah berjaya berhenti dari mengambil najis dadah ini akan memberi galakan dan dorogan kepada penagih yang lain untuk berhenti.

Program sebegini memberi impak yang baik dimana penagih boleh menggantikan ketagihan mereka kepada dadah kepada ketagihan durian pula. Selain dari itu, program ini juga menggalakkan para bekas penagih untuk memberikan khidmat secara sukarela di pusat tersebut bagi membantu penagih lain.

Dengan wujudnya serta berkembangnya program sebegini, diharapkan agar penyalahgunaan dadah di negara kita dapat dikurangkan dan usaha ini bukan sahaja perlu dilakukan oleh penagih tersebut dengan usaha mereka sendiri, disamping itu, kaum keluarga serta masyarakat sekeliling dapat memberikan sokongan dan dorongan yang padu dan jitu...

No comments: